QUANT Revival

Wissenberk
2 min readSep 17, 2022

--

Kdy má smysl investovat do inovace?

Všichni ti, kteří se kdy točili okolo designování nových produktů a služeb, přikývnou na tezi customer centricity. Ta je ve všech open source inovačních přístupech typu Human Centered Design, Design thinking základní mantrou. Stojí na pochopení často velmi malé, úzké skupinky lidí. Využívá sadu kvalitativních technik porozumění lidem.
Proč? Protože takové metody umožní velmi detailní a mnohovrstevné pochopení lidským potřebám, které je nutné k designování správného řešení.

Kelloggsovi křupíny zná snad každý

M.K. Kellogg se snažil v roce 1894 najít stravitelnou snídani pro pacienty nemocnice svého bratra. Shodou náhod ji opravdu našel. Byla to přes noc uleželá vařená pšenice, kterou následně upekl. Posloužila jako ideální lehce stravitelná snídaně pro pacienty nemocnice.
Potřeba “lehce stravitelné snídaně” ale přesahuje pacienty jedné nemocnice. Týká se přece výrazně větší skupiny lidí. Tím vnášíme nový rozměr uvažování: Je potřeba pacienta v nemocnici stejná jako potřeba rodiny s malými dětmi nebo potřeba seniorů? Je potřeba lehce stravitelné snídaně platná i pro někoho jiného než jsou pacienti v nemocnici? A pro kolik a jakých lidí? Obecněji řečeno: Existuje za potřebou/problémem dostatečně velký trh nebo je to pouze niche trh “snídaní v nemocnicích”? Teprve taková znalost umožnila postavit byznys s obratem přes 15 mld USD ročně.
Pan Kellogg by se asi divil:-)

Výše kladené otázky mají kvantitativní rozměr… Rozměr, kde do hry vstupuje realita popsaná čísly. Čísla se sebou nesou na jedné straně velikost a rozsah a na druhé straně vztahy, vzorce a závislosti. Obojí vede k projekcím a predikcím.
S nástupem tzv Big data se do vědomí manažerů navrací data ve své číselné podobě v doprovodu různě sofistikovaných statistických postupů. Data/čísla vládnou odjakživa managementu: “co se neměří, se nedá řídit”. Na hlavu manažerů tak padají tuny dat, kterým ne vždy do hloubky rozumí, umí je dát do vztahu… ale to je jiný problém…

V důsledku dochází k velké revitalizaci insightů získávaných (moderně řečeno “těžených”) z kvantitativních dat, které mají z pohledu manažerů výrazně vyšší kredibilitu než závěry, jak poslední dobou slýchám, udělané na “pár rozhovorech”.

Kvantitativní pochopení trhu je tak pro manažery někdy i překvapivým ospravedlněním, že má smysl investovat do řešení problému, který se jim původně problémem ani nezdál. Strategický market assessment je tak nedílnou součástí customer centricity. Každý manažer si totiž chce být jist, že řeší VALIDNÍ (tzn. SILNÝ) problém, jehož vyřešení přinese jasnou konkurenční výhodu a potažmo nové prodeje…

--

--

Wissenberk
0 Followers

Přes 20 let se snažíme přinášet novou perspektivu na staré problémy byznysu díky empatickému pochopení zákazníků a trhů. Tím vytváříme hodnotu pro naše Klienty.